Ultimate magazine theme for WordPress.

“17июнь-Бутун жаҳон чўлланиш ва қирғоқчиликка қарши кураш куни”

     Жорий йилнинг 18 июнь куни Навоий вилояти Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бошқармасининг мажлислар залида “17июнь-Бутун жаҳон чўлланиш ва қирғоқчиликка қарши кураш куни” муносабати билан давра суҳбати ташкил этилди. Ушбу давра суҳбатида Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза  қилиш бошқармаси ходимлари ва Ўзбекистон Республикаси Экологик ҳаракат Навоий вилояти ҳудудий бўлинмаси масъул ходимлари иштирок этдилар. Маълумки, Навоий вилоятнинг 98,7% майдонини Кизилкумнинг чўл ва ярим чўлларидаги яйловлар эгаллаган. Бу ерда иклимнинг кескин ўзгарув-чанлиги минтакада шамол эрозияси кучли кечишига ва эфемироид ўсимлик-ларнинг май ойида куриб колишига олиб келмокда. Натижада чорвачилик учун озука танқислиги муаммоси келиб чиқмокда.

          Вилоятнинг   ғарбий   шимолий кисмида  ва   шимолида   шамол,   ўртача   15 м/сек тезликда, хатто 20-25 м/сек ли кунлар кўп бўлади. Кулкудукда шамол хатто 48 кунгача чўзилади.

        Бундай иқлим шароитларда тупроқ, тупроқ ости намлигининг табиий парланиши 1700-2200 мм, ҳатто ундан хам юқори миқдорда бўлиши, худудда кенг таркалган гидроморф, яримгидроморф ва бошка тупрокларнинг шўрланишини келтириб чиқармоқда.

        Чўл минтақасида хавонинг нисбий намлиги жуда пастдир, ёзда 10 % тушади, қишда 30-40 % гача етади. Шунинг учун хам чўл тупроқларида буғланиш кучли, ёғингарчилик миқдоридан 15-25 баробар кўп бўлади.

        Натижада чўлланиш жараёни бу ҳудудда тезлашади.

Вилоятнинг ғарбий шимолий, шимолий худудларининг иқлим шароитлари тахлил этилиб, хулоса килинганда: қишда қор жуда кам ёғади.

Қурук совук ва шамоллар хукм суради; ёз иссиқ , хавоси қуруқ, ёғин сочин асосан кеч кузда ва эрта бахорда тушади.

Бундай    иқлим    шароитларини    эътиборга    олиб, шимолий    худуд ларда  чорвачиликни, асосан қоракулчиликни    ривожлантириш, ем-хашак захирасини яратиш, қум кўчишига қарши саксовулзорлар, ихотазорлар, бошқа чўл минтакаси ўсимликлари майдонини кенгайтириш эвазига экологик муҳитни яхшилашга эришиш мумкин .