Ultimate magazine theme for WordPress.

Tabiatni muhofaza qilishga oid O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari

«O‘zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida«gi O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qarori

«Jamoatchilik ekologik nazoratini amalga oshirishga doir namunaviy nizomlarni tasdiqlash to‘g‘risida«gi

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 08.10.2015 yildagi 287-sonli qarori

«Ekologik nazorat sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash haqida«gi

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 08.10.2015 yildagi 286-sonli qarori

«Chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish sohasida davlat hisobi va nazoratini olib borish tartibi to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida«gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 27.10.2014 yildagi 295-sonli qarori

«Biologik resurslardan foydalanishni tartibga solish va tabiatdan foydalanish sohasida ruxsat berish tartib-taomillaridan o‘tish tartibi to‘g‘risida«gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 20.10.2014 yildagi 290-sonli qarori

«Suvga quduqlarni burg‘ulash uchun ruxsatnoma berish tartibi to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida«gi

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 04.08.2014 yildagi 214-sonli qarori

«Ekologik normativlar loyihalarini ishlab chiqish va kelishish tartibi to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida«gi

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 21.01.2014 yildagi 14-sonli qarori

«2014-2015 yillarda va istiqbolda 2020 yilgacha suvlarni O‘zbekiston Respublikasi suv oqimlari bo‘ylab barqaror va xavfsiz o‘tkazib yuborish dasturini tasdiqlash to‘g‘risida«gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 21.01.2014 yildagi 13-sonli qarori, kuchga kirish sanasi 27.01.2014

«Suvdan maxsus foydalanish yoki suvni maxsus iste’mol qilish uchun ruxsatnoma berish tartibi to‘g‘risida«gi Nizomni tasdiqlash haqida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 14.06.2013 yildagi 171-sonli qarori

«O‘zbekiston Respublikasida suvdan foydalanish va suv iste’moli tartibi to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida«gi

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 19.03.2013 yildagi 82-sonli qarori

«Radiatsiyaviy avariyalarni prognozlashtirish, barvaqt aniqlash va harakat qilish yagona davlat tizimi to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida«gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 20.12.2012 yildagi 358-sonli qarori

«ISHLATILGAN TЕXNIK MOYLARNI TOPSHIRISH, TO‘PLASH, ULAR UCHUN HISOB-KITOB QILISH, ULARNI SAQLASH VA TASHISH TARTIBI TO‘G‘RISIDAGI NIZOMNI TASDIQLASH HAQIDA«gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 04.09.2012 yildagi 258-sonli qarori

«SIMOBLI LAMPALARNING ISHLATILIB BO‘LGAN RЕSURSLARINI TO‘PLASH VA ULARNI UTILIZATSIYA QILISHNI TASHKIL ETISH TO‘G‘RISIDAGI NIZOMNI TASDIQLASH HAQIDA«gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 21.09.2011 yildagi 266-sonli qarori

«DAFN ETISH VA DAFN ISHI TO‘G‘RISIDA»GI O‘ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI QONUNINI AMALGA OSHIRISH CHORA-TADBIRLARI HAQIDA«gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 04.04.2011 yildagi 101-sonli qarori

«KOMMUNAL XO‘JALIGI TIZIMIDA TABIATNI MUHOFAZA QILISH FAOLIYATINI YAXSHILASHGA DOIR QO‘SHIMCHA CHORA-TADBIRLAR TO‘G‘RISIDA«gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 03.02.2010 yildagi 11-sonli qarori

«TABIATDAN MAXSUS FOYDALANGANLIK UCHUN TO‘LOVLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH TO‘G‘RISIDA«gi

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 06.02.2006 yildagi 15-sonli qarori

«Ozonni buzuvchi moddalarni va tarkibida ular mavjud bo‘lgan mahsulotlarni O‘zbekiston Respublikasiga olib kirishni va O‘zbekiston Respublikasidan olib chiqishni tartibga solishni takomillashtirish to‘g‘risida«gi

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.11.2005 yildagi 247-sonli qarori

«O‘ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI HUDUDIDA ATROF TABIIY MUHIT IFLOSLANTIRILGANLIGI VA CHIQINDILAR JOYLASHTIRILGANLIGI UCHUN TO‘LOVLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH TO‘G‘RISIDA«gi

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 01.05.2003 yildagi 199-sonli qarori

«SAMARQAND, NAVOIY VA BUXORO VILOYATLARIDA ZARAFSHON DARYOSINING SUVNI MUHOFAZA QILISH ZONALARINI VA QIRG‘OQ BO‘YI MINTAQASINI BЕLGILASH TO‘G‘RISIDA«gi

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 26.08.2002 yildagi 303-sonli qarori

«YER OSTI CHUCHUK SUVLARI HOSIL BO‘LADIGAN ZONALARGA RЕSPUBLIKA AHAMIYATIGA EGA BO‘LGAN ALOHIDA MUHOFAZA ETILADIGAN TABIIY HUDUDLAR MAQOMINI BЕRISH TO‘G‘RISIDA«gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 26.08.2002 yildagi 302-sonli qarori

«O‘zbekiston Respublikasida Davlat ekologik ekspertizasi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida«gi

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.12.2001 yildagi 491-sonli qarori

«ZARAFSHON DARYOSI HAVZASIDA EKOLOGIK VA SANITARIYA-EPIDЕMIOLOGIK VAZIYATNI YAXSHILASH TO‘G‘RISIDA«gi

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 04.10.2001 yildagi 401-sonli qarori

«EKOLOGIK XAVFLI MAHSULOTLAR VA CHIQINDILARNI O‘ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASIGA OLIB KIRISHNI VA ULARNI UNING HUDUDIDAN OLIB CHIQISHNI TARTIBGA SOLISH TO‘G‘RISIDA«gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 19.04.2000 yildagi 151-sonli qarori, kuchga kirish sanasi 19.04.2000

«TЕXNOGЕN, TABIIY VA EKOLOGIK TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLARNING TASNIFI TO‘G‘RISIDA«gi

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 27.10.1998 yildagi 455-sonli qarori

«O‘ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASINING MUHOFAZA ETILADIGAN TABIIY HUDUDLARI DAVLAT KADASTRINI YURITISH TARTIBI TO‘G‘RISIDAGI NIZOMNI TASDIQLASH HAQIDA«gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 10.03.1998 yildagi 104-sonli qarori

«TABIATNI MUHOFAZA QILISH JAMG‘ARMALARI TO‘G‘RISIDAGI NIZOMNI TASDIQLASH HAQIDA«gi

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 24.05.1993 yildagi 246-sonli qarori

«O‘ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASIDAGI SUV OMBORLARI VA BOSHQA SUV HAVZALARI, DARYOLAR, MAGISTRAL KANALLAR VA KOLLЕKTORLARNING, SHUNINGDЕK, ICHIMLIK SUV VA MAISHIY SUV TA’MINOTINING, DAVOLASH VA MADANIY-SOG‘LOMLASHTIRISHDA ISHLATILADIGAN SUV MANBALARINING SUVNI MUHOFAZA QILISH ZONALARI HAQIDAGI NIZOMNI TASDIQLASH» TO‘G‘RISIDA O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Vazirlar Mahkamasining 07.04.1992 yildagi 174-sonli qarori, kuchga kirish sanasi 07.04.1992

«O‘ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASINING QIZIL KITOBI» TO‘G‘RISIDA«gi

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Vazirlar Mahkamasining 09.03.1992 yildagi 109-sonli qarori

«TABIATNI MUHOFAZA QILISHNI TA’MINLASHNING IQTISODIY MEXANIZMLARINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO‘G‘RISIDA»gi  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.10.2018 yildagi 820-sonli qarori